Budowa Naukowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10

Ogłoszenie dodano: 26.09.2019

Zamawiający: Miasto Chełm, Lubelska, 22-100 Chełm (Lubelskie)

Miejsce: Chełm

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.10.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 26.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 540216690-N-2019 z dnia 11-10-2019 r.
Chełm:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602484-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Chełm, Krajowy numer identyfikacyjny 11019823800000, ul. Lubelska  65, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, e-mail monika.hurko@umchelm.pl, faks 825 652 254.
Adres strony internetowej (url): https://www.chelm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2019-10-15
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-16

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły