Adaptacja zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń użytkowych podziemia budynku z przebudową na pomieszczenia kuchni z zapleczem w Zespole Szkół w Krzywczy

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Gmina Krzywcza, Krzywcza, 37-755 Krzywcza (Podkarpackie)

Miejsce: Krzywcza

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.10.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 540209424-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Krzywcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600279-N-2019
Data: 2019-09-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzywcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36, 37-755  Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2019-10-11, godzina:09:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-14, godzina: 09:00.


Ogłoszenie nr 540208109-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.
Krzywcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600279-N-2019
Data: 2019-09-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzywcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36, 37-755  Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2019-10-08, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-11, godzina: 09:00


Ogłoszenie nr 540201288-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.
Krzywcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600279-N-2019
Data: 2019-09-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzywcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36, 37-755  Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-08, godzina: 09:00

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły