Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Zawory antyskażeniowe w praktyce - jak wybrać?

2018-11-19

Obowiązek stosowania zaworów antyskażeniowych jest odgórnie narzucany przez prawo, a celem stosowania tych elementów jest uniemożliwienie zanieczyszczenia wody pitnej poprzez występowanie przepływu zwrotnego w instalacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jak należy wybierać, instalować i eksploatować zawory antyskażeniowe aby uzyskać pożądany efekt? Oto wszystko, co musicie wiedzieć na ich temat.


Podstawa prawna

Przy projektowaniu oraz budowie nowych budynków, a także modernizacji i remoncie już istniejących obiektów należy kierować się Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki. Rozporządzenie to stanowi, iż każda instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia, które uniemożliwią wtórne zanieczyszczenie wody i które są zgodne z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, które określa Polska Norma dotycząca projektowania instalacji wodociągowych. Określone zostało w Rozporządzeniu także miejsce, w którym należy zainstalować omawiane urządzenie - powinno być ono umiejscowione za zestawem wodomierza głównego, od strony instalacji. Każdy instalator normy te powinien znać i stosować w praktyce.

Co to jest zawór antyskażeniowy i dlaczego jest tak istotny?

Ponieważ powrót do instalacji wewnętrznej wody zanieczyszczonej jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników tej instalacji, a nawet dla całego systemu wody pitnej. Tylko zawory antyskażeniowe, poprawnie zainstalowane i użytkowane, efektywnie chronią wodę pitną przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz toksycznymi związkami nieorganicznymi, które znajdować się mogą w wodzie.

Zasada działania

Zasada działania zaworu oparta jest na kilku zjawiskach, a ponieważ ich rodzajów jest wiele, przedstawimy tu ogólną zasadę ich działania. Każdy z zaworów ma trzy strefy ciśnienia - wlotową, pośrednią i wylotową. Strefa pośrednia wyposażona jest w tłokowy zawór spustowy, a panujące nad nim ciśnienie równe jest temu, które panuje w strefie pośredniej. Pod tłokiem natomiast panuje ciśnienie równe ciśnieniu w strefie wlotowej. Dzięki takie budowie zawór reaguje na zmiany ciśnienia przed sobą i wewnątrz swojej komory, i odpowiednio zamyka się lub otwiera.

Rodzaje i wybór właściwego urządzenia

To pierwszy z problemów, przed jakim staje nie tylko instalator, ale także projektant i sam użytkownik. Nie każdy zakup urządzenia określanego jako zawór antyskażeniowy będzie zakupem właściwym - muszą one spełniać bardzo restrykcyjne wymagania stawiane urządzeniom tego typu. Niestety dość powszechnym zjawiskiem jest nadawanie tej nazwy urządzeniom, które nie spełniają określonych norm.

Dlatego też zawsze, wybierając konkretny zawór antyskażeniowy, należy sprawdzić, czy posiada on stosowne certyfikaty potwierdzające spełnianie przez sprzęt wymagań technicznych oraz jakościowych. Certyfikat taki, poparty odpowiednimi badaniami i testami, wydawany jest wyłącznie przez uprawnione do tego instytucje takie jak na przykład Deutscher Verein des Gas.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy wybrany przez nas zawór został dopuszczony do kontaktu z wodą pitną - potwierdza to przyznany urządzeniu atest Państwowego Zakładu Higieny. Jeśli wybrany model spełnia obydwa powyższe wymagania - możemy bez obaw kupić właśnie jego.

Jak dopasować rodzaj zaworu do rodzaju instalacji?

To kolejna istotna kwestia - normy techniczne bardzo szczegółowo określają rodzaje zaworów oraz ich zastosowania.

Urządzenia podzielone zostały na grupy oznaczone symbolami zawierającymi dwie litery, których, grupy zaś na różnorodne typy zaworów. Do grup tych należą: BA (zawory przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru), CA (zawory przepływów zwrotnych bez możliwości nadzoru) oraz EA (zawory antyskażeniowe z możliwością nadzoru). W ten sposób określono jednoznacznie sposób ochrony systemu wodociągowego przed zanieczyszczeniem.

A jakie ma to znaczenie praktyczne? Na grupy zostały podzielone także płyny, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla systemu wodociągowego. Kategorii tych jest pięć, a do każdej z nich zastosować należy odpowiedni zawór.

Rodzaj zaworu, który wybierzemy, jest uzależniony także od rodzaju obiektu oraz rodzaju zastosowanej w nim instalacji. Inne bowiem urządzenia mają zastosowanie w domach jednorodzinnych (EA), a inne w budynkach użyteczności publicznej (BA), a jeszcze inne w instalacji grzewczej bez inhibitorów (CA). Normy te zawsze powinni znać projektant oraz instalator - pozwolą one na efektywną ochronę systemu wodociągowego.

W przypadku zaworów antyskażeniowych, podobnie jak w wielu innych przypadkach, nie warto oszczędzać. Okazuje się bowiem, że wielu inwestorów zastępuje zawory z rodziny BA znacznie tańszymi zaworami EA. Te jednak zapewniają mniejszy poziom zabezpieczenia, a ich zastosowanie nie jest zgodne z projektem zakładającym obecność zaworu z rodziny BA. Konsekwencją tego postępowania jest odmowa odbioru instalacji przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Oszczędności są więc iluzoryczne - nie tylko należy zastąpić urządzenie odpowiednim modelem, ale opóźnia się także odbiór instalacji.

Kolejną istotną kwestią jest dobór średnicy zaworu do średnicy istniejącej instalacji. Nie należy brać pod uwagę średnicy instalacji, lecz dopasować średnicę zaworu do specyfiki układu, między innymi do występującego przepływu. To pozwoli uniknąć późniejszych problemów technicznych i eksploatacyjnych.

Gdzie montuje się zawór?

Zabezpieczenie przed wystąpieniem przepływu zwrotnego należy zainstalować przed każdym punktem czerpania wody, a także na odgałęzieniach instalacji głównej zasilających część produkcyjną lub usługową oraz niektóre instalacje dodatkowe takie jak kotły, hydranty czy zraszacze ogrodowe.

Zastosowania zaworów nie wymagają natomiast nowoczesne urządzenia takie jak bateria czerpalna, pralka czy zmywarka - posiadają własne systemy zabezpieczające.

Należy także pamiętać o właściwym umiejscowieniu zaworu antyskażeniowego względem samej instalacji. Powinien on znajdować się w punkcie początkowym wewnętrznej sieci wodociągowej, który określany jest jako punkt znajdujący się za zestawem głównego wodomierza, a przed samą instalacją.

Wymagania dotyczące montażu zaworów

Ponieważ omawiane zawory mają do spełnienia bardzo odpowiedzialne zadanie, normy i regulacje dotyczą także sposobu ich montażu. Do podstawowych wymagań należy zapewnienie łatwego dostępu do urządzenia celem jego przeglądu lub ewentualnej wymiany, zapewnienie odpływu do kanalizacji w przypadku niektórych typów urządzeń. Należy także pamiętać, że zawór nie może być instalowany w miejscu narażonym na zalewanie.

Istnieją także szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zaworów. Należą do nich zapewnienie odpływu do kanalizacji i dopasowanej przepustowości (dotyczy zaworów BA i CA), montaż w poziomie (dotyczy BA i CA, zawór EA może być instalowany w dowolnej pozycji), obecność filtra z osadnikiem przed zaworem (dotyczy BA i CA), obecność urządzenia odcinającego za i przed zaworem (BA) lub tylko przed nim (EA).

Warto wiedzieć, że spełnienie określonych warunków dotyczących montażu jest niezwykle istotne - pominięcie instalacji filtra przed zaworem lub brak odpływu do kanalizacji to poważne uchybienia, których skutkiem może być zalanie pomieszczenia, uniemożliwienie poprawnej eksploatacji i obsługi zaworu lub nawet utrata gwarancji na to urządzenie. Dlatego należy zawsze bardzo skrupulatnie podchodzić do realizacji wszystkich wytycznych.

Eksploatacja zaworu

Zawór antyskażeniowy jest urządzeniem nie wymagającym obsługi, działa samoczynnie. Należy jednak pamiętać, że jeden raz do roku należy przeprowadzić kontrolę jego pracy, a zrobić może to wyłącznie osoba do tego upoważniona i odpowiednio wykwalifikowana.

Obowiązek kontroli poprawności działania urządzenia jeden raz w roku nakłada na nas ustawa. Trzeba jednak wiedzieć, że niektórzy producenci zalecają robić to częściej. Kontrola powinna zostać potwierdzona stosownym wpisem w książce obiektu oraz projekcie instalacji - niedopełnienie tego wymagania może skutkować utratą gwarancji na urządzenie.

Jak widać sposób dopasowania rodzaju zaworu, jego instalacji, oraz jakości podlega bardzo ścisłym regulacjom. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem wykazaliśmy, że rola zaworów antyskażeniowych jest niezwykle odpowiedzialna. W tej kwestii nie wolno sobie więc pozwolić na żadne ustępstwa.

Kategorie:
Słowa kluczowe: zawory antyskażeniowe
artykuł wyświetlono: 2705 razy