Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Warunki uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

2018-03-05

W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny wzrost znaczenia ochrony środowiska. Ma ona różne wymiary, zarówno społeczny, jak i prawny. W polskich ustawodawstwie istnieje wiele przepisów, które regulują kwestię wpływu przemysłu na środowiska naturalnego oraz społeczność. Dlatego podmioty prowadzące działalność, której efektem ubocznym jest produkcja różnego rodzaju gazów lub pyłów, zobowiązane są do uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Pozwolenia na emisję gazów lub pyłów – kto powinien je uzyskać?

O wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów powinien wnioskować każdy podmiot gospodarczy, który w wyniku swej działalności:

 • Powoduje zorganizowaną emisję gazów za pośrednictwem odciągów miejscowych, przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej
 • Wytwarza zanieczyszczenia, których dopuszczalne poziomy określono stosownymi przepisami
 • Wykorzystuje instalacje nie wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku. W dokumencie tym wymienione zostały instalacje, które nie wymagają pozwolenia. Należy pamiętać jednak, że część nie obciążonych wymogiem instalacji powinny zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

Uzyskanie pozwolenia

-Aby uzyskać pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku i złożenie go za pośrednictwem poczty lub osobiście do właściwego Biura Ochrony Środowiska – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ekolab. Wniosek powinien zostać przygotowany zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony przyrody. Ponadto powinny do niego zostać dołączone następujące dokumenty:

 • Akt potwierdzają prawo do instalacji (prawo własności, użytkowanie wieczyste lub inne). Dokument ten może zostać przedstawiony w oryginalne lub w urzędowo potwierdzonym odpisie
 • Potwierdzenie, że podmiot wnioskujący o uzyskanie pozwolenia jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. W tym charakterze może zostać wykorzystany aktualny KRS lub wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Sporządzone w języku niespecjalistycznym streszczenie wniosku
 • Dowód wpłaty należnych opłat, w tym opłaty za wydanie pozwolenia. Opłaty wynoszą:
  • o Dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw rolnych – 506 złotych
  • o Dla dużych przedsiębiorstw – 2011 złotych
  • o Dla pozostałych podmiotów gospodarczych – 506 złotych

Ile czasu czeka się na wydanie decyzji?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wydania pozwolenie wynosi średnio 1 miesiąc – w wyjątkowych sytuacjach czas ten przedłuża się do 2 miesięcy. Pozwolenie można odebrać osobiście w BOŚ lub za pośrednictwem poczty. Do odbioru konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Kategorie:
Słowa kluczowe: Jak uzyskać pozwolenie na emisję gazów do atmosfery?
artykuł wyświetlono: 774 razy