Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Przetargi i zamówienia publiczne

2015-01-09

Gdzie znaleźć, jak wygrać i zarobić.

Zasady zamówień publicznych oraz związanych z nimi przetargów są ściśle określone zarówno w prawie polskim, jak i unijnym. Do przestrzegania przepisów są zobowiązane zwłaszcza wszelkie podmioty sektora finansów publicznych oraz inne organy administracji publiczne w Unii Europejskiej szczególnie wtedy, gdy przedmiotem przetargu są roboty budowlane, usługi lub dostawy. Co ważne, wszystkie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w UE mogą składać zamówienia publiczne w każdym z krajów członkowskich. Aby znaleźć interesujący przetarg z branży najlepiej skorzystać z dostępnej w serwisie bezpłatnej wyszukiwarki przetargów. Do przetargu mogą przystępować zarówno duże, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Przetargi

Jak znaleźć przetarg w swojej branży?

Znalezienie przetargu publicznego w swojej branży wymaga odrobiny wysiłku. Można oczywiście samodzielnie przeglądać ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, stronie przetargów Europejskich  oraz tysiącach innych serwisów instytucji Państwowych. Jest to jednak dość czasochłonne, dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z oferty specjalnych portali przetargowych. Szukając takiego serwisu warto sprawdzić, czy znajdujące się w nim ogłoszenia są aktualne oraz kompletne, a także czy ogłoszenia są podzielone branżowo. Najlepiej wybrać kilka serwisów, aby mieć porównanie. Niektóre z nich mają funkcję przesyłania raportów na podany przez przedsiębiorcę e-mail.

Jak wygrać przetarg publiczny?

Przede wszystkim trzeba dokładnie zapoznać się z wymaganiami, które znajdują się w ogłoszeniu. Zazwyczaj w serwisach przetargowych znajdują się tylko ogólne wymagania. Szczegóły można poznać sprawdzając tzw. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia te warunki, powinien wypełnić formularz ofertowy i wysłać go łącznie z niezbędnymi dokumentami pod adres podany w ogłoszeniu. Wcześniej warto jeszcze zapoznać się z obowiązującymi stawkami – w tym celu można sprawdzić, kto i u kogo najczęściej wygrywa przetargi oraz jakie proponuje warunki. Dzięki temu można zmodyfikować swoją ofertę pod kątem wymagań i oczekiwań klienta, jednocześnie uwzględniając stosowne wynagrodzenie. Należy pamiętać, że do przetargu można przystąpić tylko w terminie, który określony jest w ogłoszeniu.

Kto może być wykluczony z przetargu?

Zgodnie z obowiązującym prawem nie każdy przedsiębiorca może na przetargu zarobić. Z udziału mogą być wykluczone firmy, które:

  • są trakcie likwidacji lub znajdują się w stanie upadłości,

  • uznane są za winne poważnego naruszenia,

  • nie zapłaciły składek na ubezpieczenie zdrowotne lub podatków,

  • zawiesiły swoją działalność lub objęta jest ona sądowym zarządem,

  • złożyły nieprawdziwe oświadczenia.

W każdym z w/w przypadków organ zamawiający ma obowiązek przekazania wykluczonej firmie informacji na temat powodu tegoż wykluczenia. Konieczne jest uzasadnienie prawne i faktyczne podjętej decyzji, a także udowodnienie zaistnienia okoliczności, które wykluczyły przedsiębiorstwo z przetargu.

Kategorie:
Słowa kluczowe: przetargi publiczne, wyszukiwarka przetargów publicznych
artykuł wyświetlono: 3179 razy