Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Nowelizacja PZP - jakie zmiany zostały wprowadzone?

2018-03-21

28 lipca 2016 roku to bardzo ważna data dla wszystkich przedsiębiorców i właścicieli firm. Tego dnia bowiem wprowadzono w życie nowelizację prawa zamówień publicznych. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Co się w związku z tym faktem zmieni? Wszystkie informacje znajdą Państwo w poniższym artykule.

Wiedza o zmianach - znaczenie

Czy trzeba się orientować we wszystkich nowelizacjach? W zasadzie dzisiaj jest to już pytanie retoryczne. Oczywiście, że musimy się znać na wszelkich nowinkach, szczególnie jeśli dotyczą one branży w jakiej działamy. W przeciwnym razie nawet jeśli uda nam się jakoś nie stracić niczego na naszej nieznajomości prawa, to na pewno też na tym nie zarobimy. W jakich zatem aspektach PZP coś zmieniono? Jak wyglądają obecnie przetargi publiczne?

Zmiany w zakresie polegania na cudzych zasobach

Tu przede wszystkim istotną zmianę stanowi fakt, że jeśli chcemy skorzystać z cudzych zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych bądź doświadczenia to ów podmiot musi zrealizować roboty budowlane bądź te usługi, do których wspomniane zdolności są wymagane. Ponadto jeśli zamawiający orzekł, że jakaś część zamówienia ma być wykonana osobiście przez wykonawcę, skorzystanie z pomocy kogoś innego jest niemożliwe. Możliwość skorzystania z cudzych zasobów nie będzie także brana w przypadku kryteriów selekcji. Na dodatek wprowadzone zostały obowiązkowe badania podstaw wykluczenia podmiotów trzecich, które udostępniają zasoby.

Zmiany w zakresie umowy o pracę

Należy stanowczo podkreślić, że obecnie jest obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich tych osób, które wykonują czynności w pracy jak w stosunku pracy.

Zmiany w podstawach wykluczenia

Dokonano także zmian w podstawach wykluczenia. Jak to teraz wygląda? Otóż przede wszystkim od teraz można wykluczyć wykonawcę na absolutnie każdym etapie postępowania. Co więcej - zmieniono w ogóle niektóre podstawy, inne zaś dodano oraz wprowadzono podział  na podstawy obligatoryjne oraz fakultatywne.

Zmiany w podwykonawstwie

Należy także mieć na uwadze fakt, iż obecnie już w ofercie należy wskazać wszystkich znanych podwykonawców. Na dodatek osoba zamawiająca ma teraz prawo zażądać oświadczenia albo innego jednolitego dokumentu, który będzie dotyczył podwykonawcy. Ponadto wracamy do tego, co zostało opisane na początku. Jeśli istnieje konieczność wykonania czegoś osobiście przez wykonawcę, to nie może on wykorzystać w danym zakresie podwykonawcy. Najczęściej dotyczy to przetargów budowlanych.

Zmiany w kryteriach selekcji

Jak zmieniło się prawo w zakresie tego sektora? Otóż na etapie składania wniosków, wykonawca zobowiązany jest wydawać tylko oświadczenia albo jednolite dokumenty. Nie istnieje także możliwość wykorzystania zdolności innych wykonawców, aby uzyskać lepsze kryteria selekcji.

Zmiany w terminach

Należy także podkreślić, że od teraz termin nie może zakończyć się nagle w sobotę. Ponadto teraz minimalny okres pomiędzy zmianą ogłoszenia a terminem składania ofert został skrócony do zaledwie 15 dni.

Zmiany w umowie

Warto podkreślić, że dzisiaj strona zamawiająca nie może już tak łatwo zerwać umowy. Jest to bowiem możliwe tylko w przypadku jej zmiany z naruszeniem prawa. Wprowadzono jednakowoż szerokie możliwości zmiany umowy.

Zmiany w zamówieniach dodatkowych

Należy pamiętać, że zamówienia dodatkowe w chwili obecnej nie są już odrębnymi  zamówieniami, lecz także stanowią zmianę w umowie. Trzeba na to uważać!

Zmiany w grupie kapitałowej

Warto także podkreślić, że obecnie wszelkie oświadczenia, które są związane z grupą kapitałową muszą być składane dopiero po otwarciu ofert i obejmują tylko wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.

Zmiany w kryteriach oceny

Otóż należy podkreślić, że obecnie można postrzegać cenę jako kryterium oceny, jednak maksymalna waga owego kryterium to 60%. Wyjątkiem jest sytuacja, w której opis zamówienia bardzo wyczerpująco określa standardy jakościowe biorąc pod uwagę koszt cyklu życia.

Wprost dopuszczono kryteria oceny odnoszące się do kwalifikacji kadry.

Zmiany w stronie zamówienia

Od teraz zamawiający ma obowiązek po otwarciu ofert zamieścić stosowną informację o tym fakcie.

Zmiany w wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowelizacja wprowadza także możliwość wyboru najpierw oferty a dopiero potem weryfikowania, czy nie podlega ona kryteriom wykluczenia itd.

Oczywiście należy podkreślić, że w powyższym artykule zaznaczono pewne zmiany, jednak nie jest to wystarczające kompendium. Warto zasięgnąć też innych źródeł wiedzy, w tym zajrzeć do samej Ustawy - wtedy uzyskamy bowiem pełen obraz sytuacji.

Kategorie:
Słowa kluczowe: przetargi publiczne
artykuł wyświetlono: 561 razy