Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Na jakie obciążenia narażone są hale stalowe

2018-03-05

Hale stalowe to niezwykle popularne konstrukcje mogące służyć przeróżnym celom. W tej technologii stawia się zarówno obiekty produkcyjne, jak i magazynowe, a także sportowe, handlowe oraz wiele innych. Przeznaczenie hali stalowej w dużej mierze warunkuje jej wykończenie. Niezależnie jednak od ostatecznego zastosowania musi być ona przy całej swojej lekkości stabilna i wytrzymała. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie na etapie jej projektowania wszystkich możliwych obciążeń.

Elementy konstrukcji hali stalowej podzielić można zasadniczo na dwa rodzaje. Takie, których ewentualne usunięcie nie przyczyniłoby się do katastrofy budowlanej, nazywa się elementami drugorzędnymi. To zwykle niezależne od systemu stężeń szkieletu nośnego fragmenty konstrukcji wsporczych i obudowy. Druga zaś grupa to elementy wchodzące w skład głównego ustroju nośnego hali, czyli poprzeczne ramy nośne połączone usztywniającymi stężeniami.

Na etapie projektu

To właśnie one odpowiadają za wytrzymałość i stateczność całej konstrukcji. Niezależnie od tego, jaką dokładnie bryłę przyjmuje dana hala, musi ona spełniać warunki tzw. geometrycznej niezmienności w przestrzeni trójwymiarowej. Zadaniem projektanta jest więc uwzględnienie rozmaitych obciążeń i ich najbardziej niekorzystnych potencjalnie kombinacji, możliwych zarówno na etapie eksploatacji, jak i wcześniejszego montażu (na różnych etapach), a także podczas transportu, składowania czy naprawy poszczególnych elementów konstrukcji.

Obciążenia w różnych kierunkach

Obciążenia te mają charakter wielokierunkowy, dlatego wspólnie przejmujące je stężenia i ustroje poprzeczne są jednakowo istotnymi składnikami szkieletu nośnego hali stalowej. – Wyróżniamy obciążenia pionowe oraz poziome, a wśród tych ostatnich równoległe do osi podłużnej obiektu oraz do niej prostopadłe – wylicza ekspert z wyspecjalizowanej w projektowaniu, montażu i serwisie hal stalowych firmy Profix.

Charakter poszczególnych rodzajów obciążeń

Do obciążeń pionowych zaliczyć można chociażby obciążenie śniegiem. Przyjmuje się różne jego wartości dla różnych rejonów kraju, a na użytek obliczeń statycznych hal określa je norma PN-80/B – 02010/Az1: 2006. Obciążenia związane z warunkami klimatycznymi (oprócz śniegu także np. poziome obciążenie wiatrem, opisane w normie PN-77/B – 02011) są przekazywane na ustrój nośny hali nie tylko bezpośrednio, ale też przez konstrukcje wsporcze dachu i ścian oraz obudowę. Niezależnie od czynników pogodowych odpowiadają one też za obciążenia od ciężarów własnych tudzież obciążenia stałe (o nich z kolei traktuje norma PN-82/B – 02001).

Obciążenie od temperatury natomiast może być związane z jednej strony z warunkami atmosferycznymi, ale z drugiej również wynikać z charakteru użytkowego danego obiektu. Wśród najważniejszych obciążeń technologicznych warto wymienić też mogące zachodzić zarówno w poziomie, jak i w pionie obciążenia od suwnic, wyliczane w oparciu o normę PN-86/B – 02005. Do tego uwzględnić należy także dodatkowe obciążenia zależne od przewidywanego wyposażenia instalacyjnego hali, ustalane indywidualnie dla każdego obiektu.

Kategorie:
Słowa kluczowe: Obciążenia, które należy uwzględnić w projekcie hali stalowej
artykuł wyświetlono: 563 razy