Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Kiedy można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki?

2018-02-11

Najnowsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych nieco modyfikują kwestię podejśćia do zamówień z tak zwanej wolnej ręki. Czymże jest to zamówienie? Jest to sytuacja, w której to podmiot rozpisujący pierwotnie przetarg publiczny ma możliwość dowolnego wyboru kontrahenta, a nie rozstrzygania poszczególnych ofert w ramach postępowania przetargowego. Jest to oczywiście o wiele wygodniejsze i bardziej komfortowe dla wszystkich instytucji.


Prawo zamówień publicznych ma na celu ochronę konkurencyjności na rynku i przede wszystkim - gospodarowania finansami publicznymi. Wszelkie oferty muszą być rozpatrywane na podstawie obiektywnych przesłanek i zgodności oferty firmy startującej do przetargu ze specyfikacją zamówienia publicznego. Niewątpliwie dla spółek Skarbu Państwa, instytucji samorządowych oraz podlegających ministerstwom jest o wiele łatwiej realizować inwestycje z wolnej stopy. Niemniej jednak przetargi publiczne i skomplikowane procedury stale czuwają, ponieważ skala korupcji i nepotyzmu wciąż jest ustawiona w Polsce na bardzo wysokim poziomie. 


Nowe zmiany w Prawie zamówień publicznych.
Największe zmiany zostały zaobserwowane w przypadku zamówień publicznych realizowanych w tak zwany sposób w ramach schematu in-house. Jest to wygodna formuła dla wielu sporych spółek, którym podlegają mniejsze spółki mogące same zrealizować dla podmiotu nadrzędnego określone prace. Jest to również racjonalne z punktu widzenia gospodarności i utrzymywania środków w ramach jednej sieci kapitałowej, do które zalicza się spółki matki i spółki córki.


Modyfikacji uległy także zasady wyboru zamówienia z wolnej ręki w warunkach monopolu. O monopolu można mówić z kilku przyczyn, podstawową jest oczywiście stan, w którym nie ma możliwości zrealizowania inwestycji przez żaden z innych podmiotów, gdyż tylko akurat jedna firma ma odpowiednie środki, narzędzia i specjalistów do realizacji zadań obecnych w specyfikacji przetargowej. Udowodnienie i udokumentowanie monopolu musi być jednak wyczerpujące, ponadto na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej koniecznością okazuje się także poszukiwanie podmiotów mogących zrealizować dane zadania wewnątrz wspólnoty, co pozwala jednocześnie zachować zasady zdrowej rywalizacji oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Istotne są zmiany w zakresie udzielanych prac budowlanych - przetargów budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez jedną osobę. Wybór jednej osoby może być podyktowany działalnością twórczą i artystyczną. Jest to jedyna przesłanka dla wyboru jednego wykonawcy zlecenia przetargowego. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości dokładnego zastąpienia określonego artysty, ze wszelkimi indywidualnymi walorami przezeń reprezentowanymi. 


Warto zwrócić również uwagę na kwestie realizacji zamówień publicznych w sytuacji, gdy dojdzie do problemów związanych z brakiem zgłoszenia do przetargu lub odrzuceniem ofert ze względu na niezgodność z dokumentacją przetargową. Sprawdź również na co jeszcze warto zwrócić uwagę w kontekście przetargów publicznych.
Spółki publiczne mogą także liczyć na udogodnienia w zakresie realizacji tak zwanych zamówień uzupełniających.

Kategorie:
Słowa kluczowe: przetargi publiczne, przetargi budowlane
artykuł wyświetlono: 1319 razy