Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Spółdzielczość a gospodarka

2016-02-19

Po upadku systemu komunistycznego zaczęły w Polsce upadać również spółdzielnie, okazało się bowiem, że wolny rynek wymaga innych reguł, a przede wszystkim realnych kosztów i nowej jakości usług.


Upadek zaczął dotykać, zwłaszcza spółdzielnie budowlane, które w dużej mierze obrosły w patologie, choćby nielegalne zawłaszczanie materiałów przez zarządzających spółdzielniami.

Mimo to część spółdzielni pozostała i część z nich prosperuje nieźle w dużej mierze dzięki oderwaniu się od tak zwanych "czap". Przykładem mogą być całkiem przyzwoicie funkcjonujące sklepy PSS "Społem". Przetrwały też w dużej ilości dawne Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", nierzadko również w miastach pod nazwami - Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu.

Oczywiście nadal działają (i część z nich ma się dobrze) spółdzielnie mieszkaniowe i te, z największymi chyba tradycjami, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. SKOK-i mają zresztą dosyć duży wpływ na gospodarkę co pokazały niedawne perypetie związane z ich niewypłacalnością i uruchomienie programu pomocowego. SKOK-i mają co prawda jeszcze przedwojenną tradycję, ale działają obecnie na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 5 listopada 2009 r

Spółdzielnie do 1989 roku podlegały taj zwanym czapom, jedną z nich była Centralna Rada Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", która miała wtedy nawet prawo ingerowania w statuty i składy zarządów spółdzielni lokalnych.

Obecnie ta organizacja działa pod nazwą Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (KZRS „Samopomoc Chłopska”) i jej rola jest bardziej integracyjna niż na przykład kontrolna.

Mimo dystansu do polskiej spółdzielczości te formy nadal u nas funkcjonują, choćby w nowej stosunkowo w Polsce postaci spółdzielni socjalnych.

Dosyć popularne są spółdzielnie w krajach zachodnich (między innymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Finlandii), gdzie nierzadko pełniły rolę skutecznego narzędzia w ratowaniu upadających zakładów pracy. Bardzo ważnym, niedocenionym (choć docenionym w przypadku spóldzielni socjalnych) aspektem działalności spóldzielni jest integracja lokalnego środowiska wokół wspólnej idei. Jest to bardzo ważne w dobie postępującego rozpadu więzi międzyludzkich, bowiem biznes spółdzielczy opiera się na solidarności międzyludzkiej. Zatem w przypadku spółdzielczości mamy do czynienia z dwiema równoległymi dziedzinami - efektywnym gospodarowaniem i polityką społeczną zmierzającą do integracji i wzajemnej pomocy.

Zapraszamy na cribis.pl

Kategorie:
Słowa kluczowe:
artykuł wyświetlono: 1192 razy