Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Jak wybudować tymczasowy obiekt budowlany?

2015-11-26

Budowa obiektów budowlanych, które zdefiniowane zostały w ustawie Prawo budowlane, wymaga pozyskania w pierwszej kolejności pozwolenia na budowę. Konieczne jest przy tym dopełnienie wielu formalności, w tym złożenie projektu budowlanego i innych ważnych dokumentów. Niemniej, niektóre budowle będą wymagały jedynie zgłoszenia do starostwa, co skraca czas potrzebny do zrealizowania kwestii formalnych. Chodzi tu o budowę tymczasowego obiektu budowlanego.


Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

Definicję tymczasowego obiektu budowlanego zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Zgodnie z przepisami, jest to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Przykładem tymczasowego obiektu budowlanego będą między innymi kontenery biurowe. Firma Alicja między innymi oferuje je w wersji gotowej do montażu na polskim rynku.

Generalnie, rozpoczęcie robót budowlanych wymaga pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale są wyjątki od tej reguły. Wyjątkiem tym będzie wznoszenie, budowa czy przebudowa tymczasowego obiektu budowlanego.

Nie wymaga pozwolenia na budowę:

  • budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12);
  • budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel (art. 29 ust. 1 pkt 25).

Zgłoszenie konieczne

Inwestor nie może w sposób dowolny budować tymczasowych obiektów budowlanych na swojej działce budowlanej lub rekreacyjnej. Pozwolenie na budowę nie będzie dla niego potrzebne, ale będzie musiał dokonać zgłoszenia budowy do właściwego organu. Budowla musi jednak spełniać zasady wskazane w art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego.

Nie wymaga pozwolenia budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie tzw. barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych. Co więcej, nawet zgłoszenie w takim przypadku nie będzie konieczne. Inwestor musi przy tym legitymować się pozwoleniem na budowę. Obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych mają taki charakter najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kategorie:
Słowa kluczowe:
artykuł wyświetlono: 1482 razy