Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Drabina ewakuacyjna - co musisz wiedzieć?

2016-04-30

Każdy z nas z pewnością brał już udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych. W codziennym życiu mamy z nimi do czynienia najczęściej w pracy, w szkole czy podczas zakupów w supermarkecie. Jak powinna być zorganizowana poprawna ewakuacja? Na co zwrócić szczególną uwagę dostosowując budynki zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi?


Mówiąc o sprawnym przebiegu akcji ewakuacyjnych - czy to ćwiczebnych, czy w reakcji na realne zagrożenie, istotne są dwa czynniki - techniczne i ludzkie. Pierwszy dotyczy norm, które powinny spełniać drogi ewakuacyjne. Mówiąc najbardziej ogólnie, mowa tu o odpowiednim i czytelnym oznakowaniu dróg ewakuacji, odpowiednim usytuowaniu jej elementów (np. drabina ewakuacyjna musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym, ale przykładowo nie naprzeciwko okien) i ograniczaniu liczby barier po drodze. Podstawą jest zapewnienie bezpieczeństwa - w obliczu zagrożenia i na każdym etapie ewakuacji. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do szczegółowych wytycznych dotyczących dostosowania budynków do sytuacji, które wymagać mogą szybkiego ich opuszczenia. Należą do nich m.in. instrukcje mówiące o dostatecznej liczbie i wymiarach wyjść ewakuacyjnych, długości przejść czy odpowiednich materiałów, z których wykonane mają być drogi ewakuacyjne (sufity, okładziny ścienne czy wykładziny podłogowe z materiałów niepalnych), okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej. To także systemy wentylacji i urządzeń zapobiegających zadymieniu, czujki pożarowe, oświetlenie awaryjne, a także dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Drogi ewakuacyjne powinny być pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do liczby i sprawności osób przebywających w obiekcie. Wytyczne wskazują także m.in. na liczbę, rodzaj i sposób otwierania drzwi ewakuacyjnych lub szczególne okoliczności pozwalające na zastosowanie innych rozwiązań czy też maksymalne długości dróg ewakuacyjnych. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział 6. Bezpieczeństwo pożarowe, a w szczególności Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne).

Mówiąc o czynniku ludzkim jako kluczowym dla powodzenia ewakuacji, wiele zależy od organizacji i umiejętności zapanowania nad emocjami tłumu w sytuacji zagrożenia. Stąd tak ważne są ćwiczenia, które niestety wciąż traktowane są z przymrużeniem oka, jako dobrą zabawę w godzinach pracy. A to właśnie wyrobienie odpowiednich umiejętności praktycznych jest jednym z podstawowych założeń bezpiecznej ewakuacji. Stres powoduje różnorodne reakcje, zatem działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia powinny być zgodne z procedurami, pozbawione improwizacji i przypadkowości. Trudno zapanować nad brakiem racjonalnego myślenia i działania, trzeba więc trzymać się procedur - także podczas ćwiczeń. Kierowanie akcją należy powierzyć osobie posiadającej predyspozycje do kierowania grupami ludzi oraz charakteryzującą się odpornością psychiczną.

Nie bez powodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) regularnie należy sprawdzać organizację i warunki ewakuacji całego obiektu (Rozporządzenie szczegółowo wskazuje na częstotliwość ćwiczeń w zależności od rodzaju budynku). Pozwala to na kontrolę kwestii technicznych, a także ćwiczenie procedur i etapów ewakuacji pod okiem fachowców z Państwowej Straży Pożarnej.

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w razie zagrożenia (pożaru, klęski żywiołowej czy innego wypadku) stoi po stronie właściciela, zarządcy czy użytkownika obiektu. Kluczowe są tu: szybkie alarmowanie i uchronienie ludzi przed oddziaływaniem szkodliwych czynników oraz sprawna ewakuacja wraz z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się zagrożenia. Zabezpieczenie ewakuacyjne budynku wraz z przygotowaniem ludzkim pozwalają na skuteczne radzenie sobie w niepożądanej sytuacji. Bez względu na to, czy jesteśmy szeregowymi pracownikami czy osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym miejscu pracy i życia, nie lekceważmy tematu. Czy wiesz, którędy wiedzie droga ewakuacyjna w biurze, zakładzie pracy czy pobliskim kinie?

Kategorie:
Słowa kluczowe:
artykuł wyświetlono: 1266 razy