Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Bezpieczeństwo pracy przy podestach ruchomych

2017-12-19

Restrykcyjne trzymanie się zasad BHP przy podestach ruchomych jest kluczową kwestią, która pozwala nie tylko na zachowanie bezpieczeństwa pracowników, ale również znacznie obniża koszty związane z użytkowaniem sprzętu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór podestu i upewnić się, że praca jest właściwie zaplanowana i zarządzana. Jak podkreślają specjaliści z dźwignice.pl - odpowiednie instrukcje i szkolenia dla operatorów są bardzo ważnymi wymogami.

Zagrożenia wynikające z pracy przy podestach ruchomych

Większość śmiertelnych i poważnych obrażeń z udziałem podestów ruchomych wynika z:

 1. Zaklinowania – operator może zostać uwięziony między częścią koszyka a stałą strukturą, np. podczas manewrowania w ograniczonych obszarach nad konstrukcją stalową;
 2. Upadku: maszyna może się przewrócić, rzucając operatora z kosza lub operator może spaść z maszyny podczas wykonywania pracy.
 3. Kolizji: pojazd może kolidować z pieszymi, kablami napowietrznymi lub pobliskimi pojazdami.

Zagrożenia te należy określić w ramach oceny ryzyka i zastosować odpowiednie środki kontroli.

 

Kontrolowanie ryzyka

Ważne jest, aby wybrać odpowiedni podest ruchomy i model pracy, by ograniczyć ryzyko pojawienia się powyższych zagrożeń. Do środków prewencyjnych zalicza się:

 • utrzymanie porządku wokół platformy,
 • odpowiednie przygotowanie i ustabilizowanie gruntu,
 • wysunięcie i zablokowanie podpór,
 • zastosowanie poręczy ochronnych,
 • skorzystanie z punktu kotwiczącego przewidzianego przez producenta,
 • ochrona osób przebywających na niższych poziomach przed spadającymi przedmiotami,
 • przerwanie pracy z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych – silnego wiatru, burz, opadów śniegu,
 • wzmożona kontrola pracy w pobliżu kabli napowietrznych lub innych niebezpiecznych maszyn.

 

Szkolenie i kompetencje

Osoby odpowiedzialne za BHP pracy przy podestach ruchomych powinny uczestniczyć w specjalnym kursie szkoleniowym dla operatorów i otrzymać certyfikat, pozwolenie lub licencję. Należy sprawdzić datę wygaśnięcia licencji szkoleniowej lub pozwolenia. Pracodawcy powinni jednak zadbać o to, aby wszyscy pracownicy nie tylko posiadali aktualne uprawnienia, ale również dokształcali się między najważniejszymi kursami – dodatkowe szkolenia czy udział w wykładach to rozsądna opcja. Jeśli jesteś chciał byś zdobyć odpowiednie uprawnienia na operatora maszyn budowlanych wraz z przeszkoleniem BHP pracy koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy dźwigowej Urbanek - http://dzwignice.pl/szkolenia-operatorow/

 

Oprócz formalnego przeszkolenia dla podestów ruchomych, operatorzy powinni odbyć szkolenie zapoznawcze w zakresie kontroli i działania konkretnej marki i modelu, z którego korzystają.

 

Kontrola, konserwacja i badanie

Program codziennych kontroli wizualnych, regularnych inspekcji i harmonogramów serwisowania powinien zostać ustalony zgodnie z instrukcjami producenta i ryzykiem wymienionym w BHP pracy przy podestach ruchomych. Należy zachęcać operatorów do zgłaszania wad lub problemów. Podesty ruchome muszą być dokładnie sprawdzane co najmniej raz na pół roku przez kompetentną osobę.

Kategorie:
Słowa kluczowe:
artykuł wyświetlono: 5347 razy