Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


ABC bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej

2016-04-02

Niezależnie od tego czy mówimy o budynku urzędu czy o prywatnej własności, jaką jest hala sklepowa – każdy z tych budynków zgodnie z wymogami prawa musi posiadać odpowiednie urządzenia i rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo ich użytkownikom na wypadek niespodziewanej katastrofy czy niebezpieczeństwa (np. pożar, wybuch, zalanie itp.). Stąd też właściciel budynku powinien tak wyposażyć budynek, by straty ludzkie i materialne zminimalizować.

Lepiej zapobiegać niż leczyć…

Przy zabezpieczaniu budynku przed niebezpiecznymi zdarzeniami najpierw należy próbować im zapobiegać. Stąd nie powinno składować się niebezpiecznych czy łatwopalnych substancji w pobliżu ciepła czy otwartego ognia. Powinny również zostać stworzone procedury przechowywania materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych czy też zasady ewakuacji osób z budynku. Budynek powinien być wybudowany w miarę możliwości z materiałów niepalnych lub trudnopalnych.

Szybko zareaguj

Pomieszczenia powinny być wyposażone w czujniki dymu, które w  porę wykryją pożar w zarodku a system wezwie natychmiast potrzebne służby w celu usunięcia ognia. System przeciwpożarowy powinien również poinformować osoby korzystające z budynku o powstałym zagrożeniu i wezwać je do ewakuacji.

Pożar w zarodku może zostać ugaszony przy pomocy spryskiwaczy przeciwpożarowych umieszczonych na suficie, które uruchomią się w danym pomieszczeniu po wykryciu ognia i zminimalizują szansę na rozprzestrzenianie się pożaru na kolejne pomieszczenia.

Wyciąg dymu w klatce schodowej pozwala usprawnić ewakuację ludzi przy dużym zadymieniu oraz usunąć zadymienie z palącego się piętra czy pomieszczenia.

Na korytarzach, w widocznych miejscach z łatwym dostępem powinny się znaleźć gaśnice lub hydranty, które posłużą do gaszenia pożaru przed lub po przyjeździe straży pożarnej na miejsce.

Zminimalizuj straty ludzkie

W budynku powinny znajdować się dobrze i wyraźnie oznaczone wyjścia ewakuacyjne, do których udadzą się wszystkie obecne w budynku osoby. W nowszych budynkach tabliczki wyjścia ewakuacyjnego są często wyposażone w specjalne awaryjne oświetlenie, które zadziała w razie potrzeby wyłączenia głównego źródła prądu w budynku. Takie oznakowanie widoczne jest lepiej w zadymionych czy ciemnych pomieszczeniach czy piętrach, ułatwiając ewakuację.

Jeśli budynek jest kilkupiętrowy i nie posiada pojemnej klatki schodowej, stosowane są często zewnętrzne schody ewakuacyjne, które dzięki dobrej nośności są odporne na napór tłumu w krótkim czasie a zabezpieczenia antykorozyjne sprawiają, że są one trwałe nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Dzięki antypoślizgowej kracie oraz wygodnym barierkom schody są w pełni bezpieczne, nawet dla dzieci.

Podsumowanie

Jak widać, jest wiele możliwości technicznych i systemowych nie tylko po to, aby zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń w budynkach publicznych, szybko reagować na powstałe zagrożenie, ale również minimalizować straty majątkowe i osobowe, umożliwić ewakuację zagrożonych osób. Do ich stosowania nie powinny nas zmuszać tylko i wyłącznie obowiązki prawne nakładane przez państwo, ale również zdrowy rozsądek i dbanie o własne bezpieczeństwo. Ono bowiem powinno być najwyższą wartością przyświecającą czy to właścicielowi budynku, czy też inwestorowi, który stawia kolejny budynek.

Kategorie:
Słowa kluczowe: wydatki raty kredyt dofinansowanie
artykuł wyświetlono: 1241 razy